News

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giấy thân thiện môi trường

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giấy thân thiện môi trường

Trong khuôn khổ Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Bộ Công Thương đã giao cho Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học để phân huỷ nhựa cây trong dăm mảnh gỗ keo, bạch đàn làm nguyên liệu sản xuất giấy thân thiện môi trường” nhằm thúc đẩy nguồn nguyên liệu sản xuất giấy bền vững trên.